…with @CheriDouglas & her Amazing Friends from … #GodsLoveChats #GodsPrayerRoom #GodsPraiseRoom & #GodsChoirLoft